Selskaper som utarbeider rapporter etter GRI eller Global Compact, får fortsatt unntak fra kravene i regnskapsloven om å rapportere om samfunnsansvar.


Les hele saken her!