Hvordan sikre alle parters interesser når en oppdragsgiver bytter regnskapsfører?

Les hele saken her!