Dette er konklusjonen i en nylig avsagt dom i Høyesterett. Det er de allmenningsberettigede som er skattepliktig for denne gevinsten.

Les hele saken her!