Overdras utleiebygg som er under oppføring før leietaker har tatt bygget i bruk, mener Skattedirektoratet at det ikke foreligger fradragsrett for inngående avgift. Overdrager må tilbakeføre fradragsført inngående avgift, mens den som overtar det uferdige bygget vil kunne motta en justeringsrett.


Les hele saken her!