Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om hvilke kriterier som er sentrale i vurderingen av om det foreligger ett eller flere driftsmidler for avskrivningsformål.


Les hele saken her!