Næringsdepartementet antar at revisors bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved en kapitalnedsetting ikke omfatter forsvarlighetsvurderingene for likviditet og egenkapital.


Les hele saken her!