1. januar 2015 trer a-opplysningsloven i kraft. Er du forberedt på revolusjonen?


Les hele saken her!