Vi ser på vilkårene for at kommuner eller idrettslag skal kunne få mva-kompensasjon.


Les hele saken her!