Fra 17. juni 2016 skal reglene i EU-forordningen om revisjon av foretak av allmenn interesse anvendes i alle EU-land. I Norge vil forordningen ventelig ikke gjelde før fra 2019.


Les hele saken her!