NRS har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger.


Les hele saken her!