Foretaksregisteret har vurdert egen praksis, men kommet til at det ikke gjøres endringer.

Les hele saken her!