Siste måling fra markedsanalyseinstituttet EPSI Rating Norge viser at kundene er fornøyde med sine regnskapsførere.

Les hele saken her!