Ytelser fra forretningsforbindelser bør heller rapporteres fra disse direkte, som står nærmest til å verdsette fordelen.

Les hele saken her!