Grenser for beskatning justeres, men arbeidsgivers administrative byrder påvirkes lite.

Les hele saken her!