Kulturdepartementet ønsker å unnta kirken fra vanlige regnskapsregler. Pensjonsforpliktelsene skal barberes bort fra balansen og gjemmes bort i en note.


Les hele saken her!