Regelrådet har gitt utredningen kategori gul: Utredningen har svakheter.


Les hele saken her!