Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.


Les hele saken her!