Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer innenfor Finansdepartementets ansvarsområde.

Les hele saken her!