Gjeninnføringen av reduserte satser kommer som følge av endringer i EUs regelverk.


Les hele saken her!