Skattedirektoratet har overlevert en rapport til Finansdepartementet som gjennomgår skatte- og avgiftsmessige sider av delingsøkonomien.


Les hele saken her!