Uttalelsen inneholder viktige avklaringer om hvilke rabatter og naturalytelser som skal skattlegges og hvordan dette praktisk skal følges opp.

Les hele saken her!