Private internatskoler har ikke rett på momskompensasjon for utgifter som gjelder internatdelen av virksomheten.


Les hele saken her!