Skattedirektoratet legger til grunn at ordlyden «for den virksomhet som drives» innebærer en viss begrensning i hva som er bokføringspliktig.

Les hele saken her!