Årsaken må være mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter.

Les hele saken her!