Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om skattemessig behandling av underfinansierte pensjonsforpliktelser i forbindelse med overdragelse av virksomhet


Les hele saken her!