Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.18.

Les hele saken her!