Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger.

Les hele saken her!