Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert per 31. desember 2014. Beregningsforutsetningene er vesentlig endret i løpet av 2014 som følge av utviklingen i rentemarkedene.


Les hele saken her!