Tilpasninger til redusert oppbevaringstid er et tema i statsbudsjettet. Det foreslås at to særkrav om oppbevaring reduseres fra ti til fem år, mens det fortsatt blir ti års oppbevaring for dokumentasjon av internprising. Krav om ti års oppbevaring i bokføringsforskriften og i andre lover enn skattelovgivningen, omtales imidlertid ikke i det hele tatt. Det er her vi finner de bestemmelsene som har størst praktisk betydning.


Les hele saken her!