Skattedirektoratet har vurdert om det må gjøres unntak fra fem års oppbevaringstid for enkelte typer dokumentasjon og for spesielle næringer. Konklusjonen er at fem års oppbevaringstid kan gjelde generelt og at det kun i begrenset utstrekning er nødvendig med lengre oppbevaringstid.


Les hele saken her!