Det nye rundskrivet – rundskriv 4/2022 – gjelder alle rapporteringspliktige underlagt Finanstilsynets tilsyn. – Knut Høylie, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge