Det nye avstemmingsskjemaet er tilpasset ny MVA-melding, som fra 2022 baseres på standard SAF-T MVA-koder og ikke er skjemabasert med faste poster som tidligere. – Gry Anita Wangen og Tommy Eirik Johnsen, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge