Sentrale temaer blir om det skal innføres en øvre grense for kontantvederlag og etablering av en ordning for registrering og tilsyn med foretak som forhandler dyre gjenstander. Det kommer også nye EU-regler på området, med utvidede krav til og muligheter for risikobaserte tiltak mot hvitvasking.


Les hele saken her!