1. januar trer en ny regel om påseplikt i kraft. Overtredelse av plikten kan i ytterste fall medføre straffeansvar.

Les hele saken her!