Fra 2017 skal innførselsmerverdiavgift rapporteres til skatteetaten. Det fører til behov for ny omsetningsoppgave. Den nye oppgaven er nå klar.


Les hele saken her!