Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. – Hege Vikane, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge