Kompensasjonsordningen for næringslivet løper ut august, men nedtrappes. Skatteendringer skal stimulere investeringer i næringslivet.

Les hele saken her!