Den nye standarden utfyller regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt.

Les hele saken her!