Merverdiavgiftsloven i engelsk oversettelse, kombinert trykt utgave og eBok. Ajour pr. 1. januar 2014.

fra DnR: Newsfeed kunder http://ift.tt/1dpJlgV
via IFTTT