eNVA er oppdatert pr. 1. juli. Merverdiavgiftsloven i engelsk oversettelse, kombinert trykt utgave og eBok. Trykt utgave pr. 1. januar 2014.


Les hele saken her!