Engelsk oversettelse av bokføringsloven, -forskriften, bokføringsstandarder og -uttalelser, kombinert trykt utgave og eBok. Pr. 1. februar 2014.

fra DnR: Newsfeed kunder http://ift.tt/1dpJkts
via IFTTT