Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid endres med virkning fra 1. juli.


Les hele saken her!