Arbeidsgivere vil fremover motta sykmeldinger og søknader om sykepenger elektronisk i Altinn.

Les hele saken her!