Vi lanserer RN Fleksi – rabattmodellen for nettkurs og fortsetter å fremme skattyters rettsikkerhet i media!

Les hele saken her!