Revisorforeningen har avgitt svar til høring om fritak for merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag.


Les hele saken her!