Ved skjønnsmessig fastsettelse av inngående merverdiavgift gis det ikke fradrag for anskaffelser som er betalt kontant.


Les hele saken her!