Finansdepartementet har gitt ut en prinsipputtalelse om konkurransebegrensningsregelen i momskompensasjonsloven. Uttalelsen kan få betydning for hva som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon på kulturområdet.


Les hele saken her!