Er det politisk vilje kan nødvendige forenklinger fint gjøres innen rammen av eksisterende aksjelov, mener Revisorforeningen.


Les hele saken her!