Det skal ikke lenger beregnes MVA ved salg av nyheter levert elektronisk. Hva som er å anse som elektroniske nyhetstjenester er nærmere bestemt i forskrift.


Les hele saken her!