Regnskap Norge følger opp Skatteetatens praksis med e-poster og meldinger i Altinn etter innsendt mva-melding. – Sebastian Brodtkorb, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge